Tekstvak:

Veiligheid

Veiligheid op ons tuin park

 

 

 

Het bestuur is als gekozen vertegenwoordiger van de vereniging en verantwoordelijk voor de

veiligheid van onze leden en bezoekers.

Daarom willen wij dat u en wij een aantal regels respecteert en naleeft.

 

 

             1.  Als u een afzetting ziet loop of fiets dan altijd een pad om (ook als u dit niet uitkomt).

             2.  Volg altijd de instructies op van een werker of hulpverlener.

             3.   Waarschuw altijd het bestuur of Arbo coördinator bij gevaarlijke situaties en neem geen

                   onnodige risico door het zelf op te lossen.

             4.  Zorg bij het verschijnen op het algemeen werk altijd voor deugdelijk schoeisel en stevige handschoenen.

             5.  Gebruik altijd de gezicht en gehoorbeschermers die u uitgereikt krijgt van de vereniging.

             6.   let ten eerste altijd op uw eigen veiligheid.

 

                            

 

 

Op deze manier kunnen u en wij de veiligheid op ons tuinpark bevorderen.

 

Graag uw medewerking in deze

 

Het bestuur en de Arbo coördinator.

TUINPARK TIGENO