Tekstvak:

Taxatie / Verkoop  2018              Klik op foto voor meer info

TUINPARK T.I.G.E.N.O

KOPEN van een TUINHUIS

Inschrijven als aspirant-lid

Voordat u een tuinhuisje kunt kopen op TIGENO zult u eerst op een nieuwe tuinders bijeenkomst geweest moeten zijn.

Hier wordt u haarfijn uitgelegd welke plichten u aan gaat met de vereniging.

Dit om later misverstanden en verrassingen te voorkomen.

Na deze bijeenkomst kunt u zich inschrijven als aspirant-lid voor een tuinhuisje.

 

Eerst volgende bijeenkomst is in Maart 2019.

 

Inschrijven voor de bijeenkomst via het volgende

e-mailadres: verkoop@tigeno.nl

Neemt het volgende mee:
a. een geldig legitimatiebewijs

b. bewijs van inschrijving van de Bond Van Volkstuinders
c. € 20,- inschrijfgeld voor ons tuinpark

Tuinhuisjes worden uitsluitend via de e-mail aangeboden aan leden en aspirant-leden van TIGENO. Het aanbod wordt dus niet getoond op de website van TIGENO.

 

Na de aankoop ontvangt de nieuwe tuinder een rooster waarop vermeldt de zaterdagen die u beschikbaar dient te zijn voor de verplichte werkzaamheden.
Nieuwe tuinders worden altijd ingedeeld in een groenploeg die gemiddeld eenmaal per maand verplichte werkzaamheden verrichten op de zaterdag van 10:00 uur t/m 13:00 uur uur. 
Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk!

 

 

Wachttijd voor het kopen van een tuinhuisje
Houdt u rekening met een wachttijd. Hoe lang u moet wachten voordat u aan de beurt bent, hangt af van het aanbod en van uw eigen wensen voor een tuinhuisje of tuin. Er zijn op ons volkstuinpark zo’n 10 à 15 tuinhuisjes per jaar te koop.

 

KOOP / VERKOOP TUINHUISJES IS ALLEEN MOGELIJK VIA HET BESTUUR

Attentie

 

Wegens het steeds ongeoorloofd betreden van de tuinen met de daarbij  komende overlast voor de tuinders en naaste buren worden de huisjes die getaxeerd zijn niet meer op de site getoond .

De aspirant-tuinders die op de wachtlijst staan worden door het bestuur aangeschreven  per   e-mail in volgorde van inschrijving.

Dit houdt in dat de 1e gegadigde die bovenaan de lijst staat een e-mail krijgt en kan reageren of zij gebruik wil maken van dit aanbod.

Mocht deze  niet geïnteresseerd zijn, dan wordt het eerstvolgende aspirant-lid aangeschreven.

Let op! U dient binnen 5 werkdagen te reageren welke vervolgstappen u heeft gedaan; bij niet reageren zal u weer onderaan de lijst komen te staan.

 

Er kan worden afgeweken van de ranglijst door het afdelingsbestuur i.v.m. belangen voor de vereniging.

Dit staat vermeld in de Statuten en reglementen BVV Art 5 lid 5.  Het afdelingsbestuur kan in bijzondere gevallen van de volgorde van de ranglijst afwijken.

Dit kan bijvoorbeeld de werkzaamheden of inzet van diegene zijn die eventueel meer kan betekenen in het belang van de vereniging.

Ook tuinders van tuinparken die bedreigd zijn met sluiting kunnen voorrang krijgen (zij zijn immers al langer lid bij de BVV).

 

Houdt u er rekening mee dat de wachtlijst een 90 personen bevat.

Onderhands verkopen is niet mogelijk. Mocht u dit toch proberen zonder tussenkomst van het bestuur dan sluit de koper weer achter aan in de lijst.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Het Bestuur T.I.G.E.N.O.