Tekstvak:

Taxatie / Verkoop  2020

TUINPARK TIGENO

Nieuwe tuinders

Je wilt graag een volkstuin, maar hoe kom je eraan?

 

Inschrijven
De eerste stap die je moet zetten, is lid te worden van de 
Bond van Volkstuinders. Met het bewijs van deze inschrijving, je lidmaatschapskaart, kun je je op de wachtlijst laten zetten voor een tuin bij een volkstuinpark naar keuze in Amsterdam. Voor een tuin op volkstuinpark TIGENO kun je je inschrijven tijdens één van de nieuwe tuinders bijeenkomsten van het bestuur.

Correspondentie alleen in het Nederlands .. Iedere andere taal word niet op gereageerd.

 

De nieuwe tuinders bijeenkomsten vinden plaats van maart t/m september op de 4e zaterdag van de maand van 13:00 uur tot 14:30 in het clubgebouw van TIGENO. De voorwaarden voor een tuin op TIGENO zijn: dat je 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebt. Voor het aanmelden moet je een legitimatiebewijs meenemen als ook je lidmaatschapskaart van de Bond van Volkstuinders. Er word gevraagd na afloop van de bijeenkomst een enquêteformulier in te vullen met een paar vragen zoals: waarom u heeft gekozen voor ons tuinpark, Hoe bent u op ons tuinpark terecht gekomen en heel belangrijk …

Wat is u meerwaarde voor onze vereniging. Na de inschrijving kom je op de wachtlijst.

 

Houd er rekening mee dat de wachtlijst lang kan zijn afhankelijk van aanbod en de mensen die al voor u hebben ingeschreven.

Dus het kan soms enige tijd kan duren voor je aan de beurt bent.

Let op! Al onze communicatie ,statuten en regelementen zijn in het Nederlands.. je moet dus de Nederlandse taal machtige zijn in woord en schrift om deze te begrijpen.

Niet geheel onbelangrijk …. U moet 1x keer per maand op zaterdag van 10:00 tot 13:00 aanwezig zijn voor algemene werkdienst. Kunt u hier niet aan voldoen door werk of wat voor reden dan ook dan heeft inschrijven op tigeno geen zin.

 

 

Voor u inschrijft voor een bijeenkomst lees ook.    Nieuwe Tuinder

Een volkstuin kopen
De vrijkomende huisjes worden getoond op de website van TIGENO onder de rubriek Tuinverkoop.
Als een van de huisjes je bevalt, kun je daarvoor intekenen via de e-mail Verkoop@tigeno.nl met vermelding van de referentiecode. Je krijgt dan via de e-mail bericht of je in aanmerking komt voor het taxatierapport en de gegevens van de verkoper . Je kunt dan zelf een afspraak maken met de verkoper om het huisje te bezichtigen. Wel vragen we je om binnen 5 werkdagen na bezichtiging ons een reactie te sturen via Verkoop@tigeno.nl of je wel of niet besloten hebt tot aankoop.
Of je het ook daadwerkelijk krijgt, hangt af van de datum van de inschrijving. Wie het langst is ingeschreven, gaat vóór. Toch zijn er enkele afwijkende regels.

1) Een Tuinder die langer als 2 jaar een huisje op tigeno in bezit heeft krijgt altijd voorrang op de lijst.

2) Een Tuinder die op een ander tuinpark staat van de b.v.v. wat op het punt staat opgeheven te worden.

3) Het afdelingsbestuur kan in bijzondere gevallen van volgorde van ranglijst afwijken. (Afdelingsreglement Artikel 5 ranglijst aspiranten Sub 5.)

Regels voor de verkopende partij.

1) Zelf aan brengen van kopers mag ..maar hebben geen voorrang op de wachtlijst. (U als verkoper bepaalt niet wie het huisje toegewezen krijgt.)

2) Verkoop van u tuin word na ondertekening niet meer uit de verkoop gehaald.

3) Illegaal doorverkoop word bestraft met opzeggen tuin d.m.v. royement (onteigening door BVV)

            

Mocht je de gelukkige zijn, dan ontvang je via de e-mail een aantal formulieren die je thuis alvast op je gemak kunt invullen. Tevens dien je een uittreksel van bevolkingsregister te overhandigen (niet ouder dan een maand), zodat we kunnen zien waar je staat ingeschreven. Na betaling van het verkoopbedrag, kan de officiële overdracht van het huisje en de tuin plaatsvinden. Dat gebeurt op de tweede zaterdag van de maand tussen 10:00 uur en 12:00 in het clubgebouw.

Als je een tuin koopt, word je eigenaar van het huisje, eventuele bouwsels en van de beplanting in de tuin . Je bent geen eigenaar van de grond, maar betaalt daarvoor een jaarlijkse pacht . Per jaar ben je ongeveer 700 euro kwijt aan pacht van de grond, brand/diefstalverzekering en bijdragen aan de vereniging. Watergeld wordt berekend na verbruik.
De huisjes zijn aangesloten op de waterleiding en het riool, maar hebben geen elektriciteit en geen gasaansluiting Je kunt flessen gas kopen bij de winkel van de vereniging. Je krijgt als nieuwe eigenaar twee sleutels (van het hek op de brug) en twee tag’s van het toegangshek. Je mag van 1 april tot 1 oktober op de tuin slapen.

 

Weten waar je aan begint
Je neemt een volkstuin omdat je lol hebt in tuinieren en ontspannen. Maar er komt ook veel werk bij kijken, zowel in je eigen tuin als voor vereniging. Elke tuinder heeft door de constructie van het aloude volkstuin systeem, niet alleen rechten, maar ook plichten.

Zo zijn alle tuinders verplicht om minimaal 24 en maximaal 30 uur per jaar
gratis de handen uit de mouwen steken voor het volkstuinpark. Er zijn verschillende taken die moeten worden gedaan. De meeste tuinders zijn ingedeeld in een groenploeg die volgens een rooster een aantal zaterdagochtenden per jaar gezamenlijk het openbaar groen van het volkstuinpark onderhouden.

 

Tuinders zijn verplicht om op de ingeroosterde uren aanwezig te zijn.
Verder moet je de eigen tuin, het huisje, het pad en de haag goed onderhouden. Ook moet je de sloot grenzend aan je volkstuin jaarlijks baggeren. Er gelden allerlei regels waar we ons als tuinders aan houden.


Taxaties en tuinoverdrachten:

 

Tuintaxaties zullen zo spoedig mogelijk worden op gestart.

 

Tot nader bericht geen nieuwe tuinders bijeenkomsten