Tekstvak:

Taxatie / Verkoop  2018              Klik op foto voor meer info

TUINPARK T.I.G.E.N.O

TE KOOP

Inschrijven als aspirant-lid

Voor U een huisje kunt kopen op TIGENO zult u eerst op een van onze nieuwe tuinders bijeenkomst geweest moeten zijn.

Hier word u haarfijn uitgelegd wat u plichten zijn die u aan gaat met de vereniging.

Dit om latere misstanden en verrassingen te voorkomen.

Na deze bijeenkomst kunt u zich inschrijven als aspirant-lid voor een huisje.

Ook krijgt u Informatie over de beschikbare tuinen die op dat moment te koop staan..

Eerst volgende bijeenkomst is op 28 Juli 2018 om 13:00

 

Neemt het volgende mee:
a. een geldig legitimatiebewijs
b. bewijs van inschrijving bij de Bond Van Volkstuinders
c. € 20,- inschrijfgeld voor ons tuin park

Huisjes worden dus alleen aangeboden aan leden en aspirant-leden van Tigeno.

 

 

Bestuur zit op de volgende zaterdagen van 10:00 tot 12:00.

Op afspraak aanwezig in de maand

Nov, Dec, Jan en Feb.

 

Oktober tot April.

2e de zaterdag van de maand

 

April tot Oktober

2e en 4e zaterdag van de maand.

 

Uitzondering is kindervakantie 2018 niet aanwezig

Zat 28Jul, 4aug, 11aug, 18aug, 25 aug  en 1sept.

 

Wachttijd voor een tuin
Houdt u rekening met een wachttijd. Hoe lang u moet wachten voordat u aan de beurt bent, hangt af van het aanbod en van uw eigen wensen voor een huisje of tuin. Er komen op ons volkstuinpark zo’n 10 à 15 tuinen vrij per jaar.

 

Informatie kunt u afdrukken in PDF formaat door te klikken op de foto.

Meer weten ?

 

KOOP / VERKOOP VAN DE TUINEN IS ALLEEN MOGELIJK VIA HET BESTUUR

 

Verkoop kan alleen als u ingeschreven bent bij de Bond van volkstuinders en op tigeno 

 

KLIK hier voor inschrijfprocedure van de BVV

TUIN 163

Attentie

 

Wegens het steeds ongeoorloofd betreden van de tuinen met de daarbij  komende overlast voor de tuinders en naaste buren worden de huisjes die getaxeerd worden niet meer op de site getoond tot ze in de vrije verkoop komen.

De aspirant tuinders die op de wachtlijst staan worden door het bestuur voorlopig aangeschreven op volgorde van inschrijving.

Er kan worden afgeweken van de ranglijst door het afdelingsbestuur i.v.m. belangen voor de vereniging.

Statuten en reglementen BVV Art 5 lid 5.  Het afdelingsbestuur kan in bijzondere gevallen van de volgorde van de ranglijst afwijken.

Dit kan bijvoorbeeld zijn de werkzaamheden of inzet die u kunt betekenen in het belang van de vereniging.

Ook tuinders van tuinparken die bedreigd zijn met sluiting kunnen voorrang krijgen.

(zij zijn immers al langer lid bij de bvv)

 

Houd u er rekening mee dat de wachtlijst een 150 tot 200 personen bevat.

Onderhands verkopen is niet mogelijk .. Mocht u dit toch proberen zonder tussenkomst van het bestuur dan sluit de koper weer achter aan de lijst.

 

 

 

 

 

M.v.g. het Bestuur T.I.G.E.N.O.