Tekstvak:

Taxatie / Verkoop  2018              Klik op foto voor meer info

TUINPARK T.I.G.E.N.O

TE KOOP

Inschrijven als aspirant-lid

Voor U een huisje kunt kopen op TIGENO zult u eerst op een van onze nieuwe tuinders bijeenkomst geweest moeten zijn.

Hier word u haarfijn uitgelegd wat u plichten zijn die u aan gaat met de vereniging.

Dit om latere misstanden en verrassingen te voorkomen.

Na deze bijeenkomst kunt u zich inschrijven als aspirant-lid voor een huisje.

Ook krijgt u Informatie over de beschikbare tuinen die op dat moment te koop staan..

Eerst volgende bijeenkomst is op 28 April 2018 om 13:00

 

Neemt het volgende mee:
a. een geldig legitimatiebewijs
b. bewijs van inschrijving bij de Bond Van Volkstuinders
c. € 20,- inschrijfgeld voor ons tuin park

Huisjes worden dus alleen aangeboden aan leden en aspirant-leden van Tigeno.

 

 

Bestuur zit op de volgende zaterdagen.

Op afspraak aanwezig in de maand

Nov, Dec, Jan en Feb.

 

Oktober tot April.

2e de zaterdag van de maand

 

April tot Oktober

2e en 4e zaterdag van de maand.

 

Uitzondering is kindervakantie 2018 niet aanwezig

Zat 28Jul, 4aug, 11aug, 18aug, 25 aug  en 1sept.

 

Wachttijd voor een tuin
Houdt u rekening met een wachttijd. Hoe lang u moet wachten voordat u aan de beurt bent, hangt af van het aanbod en van uw eigen wensen voor een huisje of tuin. Er komen op ons volkstuinpark zo’n 10 ŕ 15 tuinen vrij per jaar.

 

Informatie kunt u afdrukken in PDF formaat door te klikken op de foto.

Meer weten ?

 

KOOP / VERKOOP VAN DE TUINEN IS ALLEEN MOGELIJK VIA HET BESTUUR

 

Verkoop kan alleen als u ingeschreven bent bij de Bond van volkstuinders en op tigeno 

 

KLIK hier voor inschrijfprocedure van de BVV

TUIN 088

TUIN 163

TUIN 157

Taxatie

TUIN 158

TUIN 052

TUIN 176

TUIN 020

Taxatie

Sloop

Taxatie

TUIN 193

TUIN 016

TUIN 004

Taxatie

Taxatie

Taxatie

Verkocht

Verkocht

Verkocht