Tekstvak: Groen              controle datums 2020

Informatie voor alle (nieuwe) leden

 

 

Wanneer u een tuin heeft gekocht, betekend dit dat u ook verplichtingen bent aangegaan!

Veel mensen weten precies wat deze verplichtingen zijn, echter voor nieuwe tuinders is dit

vaak vaag.

Daarom voor ieder (nieuw) lid nog maar eens enkele van deze verplichtingen op papier.

 

Dit wordt van u verwacht wat betreft de maandelijkse tuincontrole:

 

 

1) Het gras van het slootkant is gemaaid.

2) Het gras uit de sloot wordt verwijderd.

3) De heg netjes is geknipt.

4) Dat u het pad tot de helft onkruidvrij heeft gemaakt.

5) Dat het onkruid onder de heg is verwijderd.

6) Tuinders die een lantaarnpaal in de tuin of groenstrook hebben staan zorg dragen dat

die vrij toegankelijk zijn voor de electraploeg i.v.m. uitgifte stroom.

7) Tuinders die een duiker in de groenstrook of slootkant hebben ook die moet vrij zijn voor

onderhoudswerk

8) Dat uw composthoop uit het zicht is.

9) Dat de waterplanten worden gesnoeid en/of verwijderd.

10) Dode bomen moeten worden weggehaald.

11) Overhangende takken moeten worden verwijderd, dit i.v.m. de vrije doorgang voor

hulpdiensten.

12) Verder wordt er naar algemene zaken gekeken b.v. tuinnummer, brievenbus, langdurige

vuil- en groenopslag e.d.

 

Dit wordt van u verwacht wat betreft de maandelijkse groenstrookcontrole:

 

De groenstrook moet onkruidvrij zijn.

Het pad moet tot de helft onkruidvrij zijn gemaakt.

Overhangende takken moeten worden verwijderd, dit i.v.m. de vrije doorgang voor hulpdiensten.

Het talud moet worden gemaaid

Waterplanten snoeien en/of verwijderen.

Opslag heesters verwijderen.

Wintersnoei

Verder wordt er naar algemene zaken gekeken b.v. langdurige vuil- en groenopslag e.d.

 

Het kan zijn dat u bij het algemeen werk bent ingedeeld.

Het algemeen werk bestaat uit alle werkzaamheden die voor het onderhoud van het terrein en de

gebouwen nodig zijn.

Deze werkzaamheden worden middels een rooster zowel binnen als buiten het tuinseizoen verricht.

 

Kom bij onduidelijkheden naar het bestuur.

Laten we er met z地 allen voorzorgen dat we een leefbaar tuinpark houden.

 

Datums tuin controle 2020

4 APRIL Voorkom boetes.

2 MEI U kunt het geld vast beter

6 JUNI besteden !!!!!.

4 JULI

1 AUG

6 SEPT

3 OKT

 

 

Zorg dat u voor deze datums u werkzaamheden heeft verricht.. Op de dag van controle moet het op orde zijn. Eventuele boetes worden niet terug gedraaid.

蘭覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Wanneer u niet aan uw verplichtingen voldoet, kunt u een boete verwachten.

Deze boete bedraagt maximaal 125,00 per overtreding en 50,00 per week dat de overtreding voortduurt.

 

25,- Heg geknipt

25,- Slootkant gemaaid en afgestoken

25,- Pad onkruidvrij

25,- Groenstrook onkruidvrij

25,- Pad voor groenstrook onkruidvrij

 

TUINPARK TIGENO