Tekstvak: Boetes 2020

    Na elke overtreding wordt een brief gestuurd met aard van de overtreding.

 

      Als de tuinder niet reageert, volgt een 2e brief etc.

       Overtreding kan zijn:

 

A) slecht onderhoud tuin of groenstrook. (FOTO’S WORDEN GEMAAKT)

     (wordt maandelijks gecontroleerd op 1ste zaterdag van de maand.)

A) werkverzuim werkploeg, zonder tijdige afmelding bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie

B) Onjuist aanbieden (groen) afval

D) Honden niet aangelijnd of uitwerpselen van honden / katten achterlaten

E) Niet nakomen bouwverordeningen (ongeoorloofde aanbouw e.d.)

F) Gebruik explosiemotoren (bijv. benzinemaaiers of generatoren)

G) Ongeoorloofd ( brom) fietsen op tuinpad of gebruik auto’s op tuinpad

H) Geen gehoor geven aan oproep bestuur

 

Tekstvak: Deze boetes zijn door de ledenvergadering op 3 mei 2007 aangenomen.

De boetes zijn ongeacht de aard van de overtreding:
Boete bij 1ste brief : 							€ 25,-
Boete bij 2de brief :							€ 50,-
Boete bij 3e brief (wordt ook aangetekend verstuurd) : 		       	€ 75,- 
Bij 3e brief volgt ook een oproep om voor het bestuur te verschijnen.

Bijkomende kosten zijn: 
Administratiekosten per brief:					       € 10,-
Kosten aangetekend:							€ 12,50

 

De volgende tarieven blijven ongewijzigd:

 

Tuin / groenstrook opschonen bij verkoop tuin                                            € 25.00   per uur

Niet gewerkte uren bij verkoop tuin                                                             € 25.00   per uur

TUINPARK TIGENO