Tekstvak:  Fietsen op de tuin

 

Verboden of te fietsen of te brommen op ons park

 

Het is op ons park verboden om te (brom)fietsen voor volwassenen ( mits met een ontheffing ).

Gezien de vele klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan deze regel gaat houden.

Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden geen waarschuwingen meer uit gedeeld.

Diegene die een fietsontheffing hebben dienen deze zichtbaar te monteren.

TUINPARK TIGENO