Tekstvak:  Algemene regels van Tuin park T.I.G.E.N.O

Enige algemene regels van volkstuinpark T.I.G.E.N.O

Bijgaand treft u wat algemene regels aan die van belang zijn om te weten als u zich inschrijft voor een tuin op volkstuinpark T.I.N.E.N.O

Deze lijst geeft alleen enige algemene regels weer.

· a. Iedereen is verplicht om (HR art.11) tot maximaal 30 algemene werkuren te maken.

· b. Iedereen ontvangt na de overdracht een rooster met de data waarop de werkuren gemaakt moeten worden. De werkuren zijn op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

· c. Indien men niet in staat is te verschijnen op de aangegeven datum, is men verplicht om telefonisch tijdig te melden dat men niet kan. Men is verplicht de verzuimde uren alsnog te maken.

· d. Indien men niet afbelt, krijgt men een boete en dient men alsnog de uren in te halen.                             Een boete kost € 25,00.

· e. De afdeling verfraaiing commissie houdt maandelijks tuincontroles. Er wordt gecontroleerd op onderhoud:

· 1. Het onderhoud van de heg;

· 2. Het onderhoud van de helft van het pad grenzend aan de tuin;

· 3. Het onderhoud van de slootkant;

· 4. Overhangende takken over de paden;

· f. Indien een van bovenstaande zaken niet goed is  dan zal een boete volgen  BOETES

· h. Als men aspirant-lid of nieuwe tuinder wordt, zal tegen betaling het reglement van de bond en de tuin worden overhandigd. Dit dient men goed door te lezen.

· i. Bij het overnemen van de tuin dient het taxatierapport goed doorgenomen te worden; naderhand kan men geen bezwaar maken tegen zaken die wel in het rapport vermeld staan.

 

TUINPARK TIGENO