B e z i n t   e e r   g i j   b e g i n t    . . . . . . . .


'Als ik dat geweten had .... '
Het huren van een tuin op ons tuinpark heeft vele voordelen. Toch horen wij met enige regelmaat van nieuwe leden na enige tijd: 'als ik dat geweten had was ik er nooit aan begonnen'. Deze leden blijken zich dan onvoldoende te hebben gerealiseerd dat het huren van een tuin ook enkele minder positieve kanten heeft, terwijl wij iedereen die zich bij ons komt inschrijven mondeling hierover hebben geïnformeerd. Om het aan aspirant-leden nog duidelijker te maken en hen in de gelegenheid te stellen een en ander thuis nog eens rustig na te lezen, hebben wij dit informatieblad gemaakt.

Verplichte werkuren
Ieder lid verplicht zich tot het verrichten van 24 tot max 30 werkuren, verdeeld over werkbeurten, per jaar per tuin. De uren dienen volgens een vastgesteld rooster te worden uitgevoerd (ongeveer 1 x per maand) op zaterdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Indien men niet in staat is te verschijnen op de aangegeven datum, is men verplicht om telefonisch tijdig te melden dat men niet kan.

Onderhoud van de tuin
U dient zich te realiseren dat een tuin met een oppervlakte van rond de 300 m² een behoorlijke hoeveelheid werk met zich meebrengt. Veel nieuwe leden verkijken zich hierop, wat later tot grote teleurstellingen kan leiden. Neem van ons aan: ècht onderhoudsarme tuinen bestaan niet!

Tuincontroles en boetes
De afdeling verfraaiing commissie houdt tuincontroles. Er wordt gecontroleerd op:

1. Het knippen van de heg;
2. Het onkruid vrij maken van de helft van het pad grenzend aan de tuin;
3. Het maaien van de slootkant
4. Weghalen van overhangende takken over de paden.

Indien een van bovenstaande zaken niet goed is krijgt men een boete.

Geluidsoverlast
Onder geen beding mag u geluidsoverlast veroorzaken voor andere tuinders.

Vuurkorven, barbecues
Het gebruik van vuurkorven en ander open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van barbecues wordt toegestaan, maar barbecues mogen geen overlast veroorzaken voor anderen.

Elektra
De huisjes op ons tuinpark zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel van onze tuinders hebben daarom zonnepanelen (12V). Houd u er rekening mee dat de aanschafkosten van 12V-apparatuur beduidend hoger zijn dan van gewone apparatuur.

Gas
Gasapparatuur op ons tuinpark werkt op propaangas, opgeslagen in flessen. Ook de aanschafprijs van apparatuur werkend op propaangas is beduidend hoger. Gas is verkrijgbaar in onze winkel (beperkte openingstijden). Let op: vervoeren van gasflessen in uw eigen auto is bij wet verboden.

Gebruik aggregaat en andere explosiemotoren
Het gebruik van een aggregaat c.q. explosiemotor is niet toegestaan van 1 april tot en met 30 september .       In de periode van 1 oktober tot 1 april is gebruik wel toegestaan voor werkzaamheden.

Honden en katten
Honden en katten dienen op het tuinpark altijd aangelijnd te zijn buiten de eigen tuin.

Winterovernachting
Het is normaal gesproken niet toegestaan om op de tuin te overnachten van 1 oktober tot 1 april. Mits er toestemming word gevraagd bij het bestuur, vóór 1 augustus.(dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd)

Het bouwen
Met bouwen van bijvoorbeeld een huisje, schuur of overkapping mag worden begonnen vanaf het moment dat de huurder in het bezit is van een door de bouwcommissie en de Bond van Volkstuinders goedgekeurde bouwtekening die hem door het bestuur is overhandigd.

Water
Wees zuinig met water. Iedere tuin heeft een eigen watermeter, u betaalt alleen wat u verbruikt.

Tekstvak:  Bezint eer gij begint………..

TUINPARK TIGENO