Tekstvak: Ratten bestrijding

 

 

TUINPARK TIGENO

   Wat kunt u zelf doen om overlast van ratten te voorkomen ?

 

 

                                        Paar dingen op een rij

                                     

                                                                                                                 Wie Ben ik ???

In Amsterdam horen ratten bij het straatbeeld. Zolang ze in de openbare ruimte scharrelen en niet in woningen komen of in grote aantallen op één plek aanwezig zijn, hoeft u dit niet als rattenoverlast te zien. De volgende maatregelen kunt u zelf nemen om rattenoverlast te voorkomen en te vermijden dat ratten doden (en dus gebruik van rattengif) nodig is:

1) Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw woonomgeving

    (dus ook in de schuur, de tuin en plaatsen waar u afval opslaat) zodat een rat geen voedsel vindt.

2) Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt nestmateriaal en beschutting om een nest te          

    maken.

3) Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd.

4) Zorg dat de rat niet kan binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters, niet    

    goedafgesloten deuren en ramen, defecte (open) rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer. U kunt bij

    de afdeling Dierplaag beheersing een middel (mousestop) kopen om kleine gaten mee te dichten. U kunt

    hiervoor ook staalwol gebruiken.

5) Snoei struiken vooral aan de onderkant. Let erop dat er geen rommel blijft liggen, bijvoorbeeld langs

     gevels.

6) Zorg ervoor dat ratten op straat geen etensresten vinden. Voer vogels daarom alleen natuurlijk voedsel en

    zoveel als ze per keer op kunnen eten.

7) Katten voeren is goed bedoelt maar doe dit niet op tigeno… Alleen de ratten zijn u dankbaar.

8) Vogels voeren ..geweldig maar gebruik daar voor bestemde voederhuizen en gooi geen brood in de sloot

     Doet u dat wel ? Ook hier bij is de rat u dankbaar

 

 

 

  WEBSITE GGD Amsterdam Dierplaag