Tekstvak:

Rooster

Werkploegen

Rooster

Elektra

Rooster

Schoonmaak

Rooster

Containers

Rooster

Winkel

Rooster

Bar

Het volgende willen wij nog even onder de aandacht brengen.

 

Aan leden die zonder bericht van verhindering wegblijven kan door het bestuur een boete worden opgelegd.

Waarvan de hoogte door de ledenvergadering is vastgesteld. ( €25,- )

De verzuimde uren dienen alsnog te worden ingehaald (art.3 sub.2, bijlage algemeen werk)

Teneinde een juiste administratie inzake werkuren bij te houden, dient U ervoor te zorgen bij iedere werkbeurt de presentielijst te tekenen.

Indien sprake is van een inhaalbeurt dient men bij het aftekenen aan te geven op welke datum en ploeg deze inhaalbeurt betrekking heeft.

 

Wie doet wat op de tuin ?

Nieuwsgierig wat u buren voor de tuin vereniging doen ?

Weten wie de groenstrook voor u deur doet ?

Bekijk het hier in het overzicht van de werkzaamheden.

                                  PDF

 Werkroosters + overzicht 2020      Update  5-6-2020

TUINPARK TIGENO

Rooster

Groenstroken

Groenstroken overzicht

Werkploeg

 overzicht