Tekstvak:

GROEN

ELEKTRA

SCHOONMAAK

AFVAL containers

INKOOP/WINKEL

BAR/CLUBHUIS

Het volgende willen wij nog even onder de aandacht brengen.

 

Aan leden die zonder bericht van verhindering wegblijven kan door het bestuur een boete worden opgelegd.

Waarvan de hoogte door de ledenvergadering is vastgesteld. ( 25,- )

De verzuimde uren dienen alsnog te worden ingehaald (art.3 sub.2, bijlage algemeen werk)

Teneinde een juiste administratie inzake werkuren bij te houden, dient U ervoor te zorgen bij iedere werkbeurt de presentielijst te tekenen.

Indien sprake is van een inhaalbeurt dient men bij het aftekenen aan te geven op welke datum en ploeg deze inhaalbeurt betrekking heeft.

 

Wie doet wat op de tuin ?

Nieuwsgierig wat u buren voor de tuin vereniging doen ?

Weten wie de groenstrook voor u deur doet ?

Bekijk het hier in het overzicht van de werkzaamheden.

PDF

Werkroosters + overzicht 2020 Update 4 -1-2020

TUINPARK TIGENO

Groenstroken