Tekstvak: BVV Laatste nieuws gezien belastingdienst         2-3-2016

 

 

TUINPARK T.I.G.E.N.O

 

Amsterdam, 2 maart 2016,

 

 

Beste Tuinders,

Op 21 januari jl. heeft u van ons voor het laatst een update gekregen inzake de BTW.

Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

In februari heeft het lang gezochte tweede gesprek met de Belastingdienst plaatsgevonden onder leiding van de klantco÷rdinator van de Belastingdienst en in aanwezigheid van onze BTW specialist.

Uit dit gesprek bleek dat de enorme vertraging, die wij hebben ervaren, het gevolg is geweest van interne veranderingen bij de Belastingdienst. Als belangrijkste uitkomst is te melden dat er een nieuwe behandelaar voor ons dossier is aangewezen waarmee wij in april een volgende afspraak zullen hebben teneinde ons dossier inhoudelijk te bespreken.

Tot die tijd en in voorbereiding op dat gesprek wordt met behulp van onze specialist voor de Belastingdienst de benodigde informatie verzameld en aan de Belastingdienst gepresenteerd.

In afwachting van de uitkomst van dit derde gesprek is het doen van aangifte voor de Bond en de parken die nog niet eerder aangifte gedaan hebben door de Belastingdienst opgeschort.

Wij hopen u zo voor nu voldoende ge´nformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bond van Volkstuinders